Mi az a PFC (Power Factor Correction)?

A PFC (Power Factor Correction, vagyis teljesítménytényező javítás) a villamos hálózatra, pontosabban az energiafelhasználás hatékonyságára rendkívül káros kapacitív terhelést hivatott csökkenteni. Ezeket vagy aktív alkatrészek segítségével – tranzisztor, integrált áramkör -, vagy passzív alkatrészek segítségével – tekercs, ellenállás, kondenzátor – érik el és csökkentik a tápegység hálózat felé irányuló kapacitív terhelését.

Mivel az aktív PFC beépítése olcsóbb és jobb megoldás, így a mai termékek már nem használnak passzív megoldást.

De nézzük meg egy konkrét angol dokumentáció fordítását a témában:

What is PFC? Mi is a PFC?
Power Factor Correction or PFC is to improve the ratio of apparent power to real power. A Power Factor Correction vagy PFC arra szolgál, hogy csökkentse a látszólagos teljesítmény arányát.
The power factor is around 0.4~0.6 in non-PFC models. In models with PFC circuit, the power factor can reach above 0.95. A teljesítménytényező 0,4-0,6 között alakul azon modellekben, melyekben nincs PFC áramkör. A PFC áramkörrel rendelkező modellek esetében a teljesítménytényező elérheti a 0,95-öt.
The calculation formulas are as follows: Apparent Power=Input Voltage x Input Current (VA), Real Power= Input Voltage x Input Current x Power Factor (W). A számítási képlet a következő: Látszólagos Teljesítmény=Bemeneti Feszültség x Bemeneti Áramerősség (VA); Valós Teljesítmény= Bemeneti Feszültség x Bemeneti Áramerősség x Teljesítménytényező (W).
From the point of view of environment friendly, the power plant needs to generate a power which is higher than apparent power in order to steadily provide electricity. A környezettudatosság szempontjából nézve az erőműveknek nagyobb teljesítményt kell előállítaniuk, mint a látszólagos teljesítmény, hogy biztosítsák a stabil elektromosságot.
The real usage of electricity is defined by real power. Az elektromos áram tényleges felhasználását a valós teljesítmény határozza meg.
Assuming the power factor is 0.5, the power plant needs to produce more than 2WVA to satisfy 1W real power usage. Feltételezve, hogy a teljesítménytényező 0,5, az erőműnek több, mint 2 VA-t kell szolgáltatnia az 1 W valós teljesítmény felhasználásához.
On the contrary, if the power factor is 0.95, the power plant only needs to generate more than 1.06VA to provide 1W real power, It will be more effective in energy saving with PFC function. Összehasonlításképp, ha a teljesítménytényező 0,95, akkor az erőműnek csupán 1,06 VA-t kell szolgáltatnia az 1 W valós teljesítmény eléréséhez, sz energiamegtakarítás tehát PFC funkcióval sokkal hatékonyabb.
Active PFC topologies can be divided into single-stage active PFC and two-stage active PFC, the difference is show as in the table below. Az aktív PFC technológia két típusra bontható, az egylépcsős aktív PFC-re és a kétlépcsős aktív PFC-re, mely közt a különbséget az alábbi táblázat mutatja be.

 

 

PFC topology Advantage Disadvantage Limitation
PFC kialakítás Előny Hátrány Korlát
Single-stage active PFC Low cost Simple schematic High efficiency in small watt application Huge Ripple complex feedback control 1.Zero "hold up time". The output is affected by the AC input directly. 2.Huge ripple current results in lower LED life cycle.(drive the LED directly) 3.Low dynamic responds, easily affected by load.
Egylépcsős aktív PFC Alacsony költség Egyszerű felépítés Magas hatékonyság alacsony teljesítmény szükségletnél Nagy hullámzás komplex visszacsatolás vezérlés 1. Nincs késleltetés. A kimenet az AC bemenet által közvetlenül befolyásolt. 2. A nagy hullámok csökkentik a LED-ek élettartamát (mert közvetlenül vezérlik a LED-eket). 3. A terheléstől függően nem befolyásolható reakció.
Two-stage active PFC High efficiency, Higher PF, Easy feedback control, High adoptive against load condition Higher cost, Complex schematic  Suitable for all kinds use
Kétlépcsős aktív PFC Magas hatékonyság, Magas PF, Egyszerű visszacsatolás szabályozás, Jól alkalmazható a nagy terhelés esetén Magas költség, Bonyolult felépítés Mindennemű felhasználásra alkalmas

 

Ajánljuk figyelmedbe a következő típusu tápokat: Mean Well tápegységek.