LED fényforrások élettartama

Kezdjük először, hogyan határoztuk meg az izzólámpák élettartamát. Az izzólámpák működése során fényáramuk alig változik. A meghibásodás elsődleges oka az, hogy a volfrám spirál elvékonyodik és egyszer csak elszakad, kiég a lámpa, innentől kezdve az izzó nem működik, fényt nem bocsát ki. A gyártók élettartamnak azt az üzemidőt tüntetik fel, amelyre a lámpák 50%-a kiég. Ezt az időt medián élettartamnak nevezzük a statisztikában és B50-nel jelöljük. (A B a német Brucheinleitzeit, magyarul a törésig eltelt idő, kezdőbetűjéből származik.) Izzólámpák esetében B50 = 1000 óra, ami 3 órás napi működést feltételezve közel egy évnek felel meg. A korai kiégésekre különösen érzékeny piacokon, például az autóiparban használják még a B10, B3 vagy B1 értékeket is, amelyek értelemszerűen azt az időpontot jelölik, amelyen belül a lámpák meghibásodási aránya 10%, 3% vagy 1%.

A LED-ek hosszú ideig üzemképesek maradnak, de szerkezetük a működés során megváltozik, degradálódnak, amit elsősorban a fényáram csökkenésén veszünk észre. Célszerű ezért meghúzni egy fényáramstabilitás küszöböt, amely alatt az egyébként üzemképes LED-eket meghibásodottnak tekintjük. Ez a küszöb általában 70%, és azt az időt, amelyre a fényforrás fényárama a kezdeti fényáram 70%-ára csökken, L70 értékkel jelöljük. Persze a fényáramcsökkenés lámapegyedről egyedre változni tud, ezért a gyártóknak azt is meg kell adniuk, hogy a lámpák hány százalékánál csökken a fényáram az L70 érték alá. Általában itt is a mediánt adják meg, amelyet B50-nel jelöltünk. Tehát az L70/B50 = 50 000 óra azt jelenti, hogy 50 000 óra alatt a fényforrások 50%-ának a fényárama a kezdeti fényáram 70%-a alá esik beleértve azokat a meghibásodásokat is, amikor a LED fényforrás teljesen üzemképtelenné vált.

Relatív fényáram és működési idő

Az ábra egy B50 = 1000 óra élettartamú izzólámpa és az L70/B50 = 50 000 óra élettartammal jelzett LED relatív fényáramát mutatja a működési idő függvényében.

Az adatlapokon találkozhatunk másfajta élettartamjelöléssel is. Például az L80/B10 élettartam azt az időt adja meg, amire a fényforrások 10%-ának az fényárama az indulási fényáram 80%-ára csökkent. Ez a szabadság a specifikációban a nem szakember számára rendkívül zavaró, hiszen közvetlenül nem hasonlíthatók össze a különféleképpen deklarált élettartam értékek.

Az olvasóban rögtön felmerülhet a kérdés, hogyan adhat meg egy gyártó ilyen hosszú élettartamot, ha folyamatos égetést feltételezve közel hat évig tartana egy teljes élettartamvizsgálat. A válasz az, hogy a gyártók nem égetik el a specifikált élettartamig az új terméket, hanem extrapolálnak, megbecsülik az élettartamot egy korlátozott számú minta égetése során nyert adatsorból. Az idevonatkozó szabvány azt követeli meg, hogy az extrapoláció maximum hatszorosa lehet a ténylegesen megmért adatoknak, vagyis legalább egyéves vizsgálat áll az 50 000 óra L70/B50 specifikáció mögött. Végezetül érdemes utánaszámolni: 50 000 óra egy normál háztartásban nagyon hosszú idő: napi 3 órás működést feltételezve több mint 45 év! Egy LED fényforrás vásárlásakor ezek után nem a leghosszabb specifikált élettartamú termék kiválasztása tűnik a legjobb stratégiának. Sokkal fontosabb, hogy olyan terméket válasszunk, amelynek gyártójában bízhatunk és elhisszük, hogy körültekintően tervezték és tesztelték a LED fényforrást.

(bla)